Doplnění zateplení půdního prostoru budovy DPS na ulici Komenského

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Realizace
2022

opravy