Hasičská zbrojnice

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Dodavatel
STAVKOM s.r.o

Cena
44 424 004,43 Kč

Dotace
4 500 000 Kč Ministerstvo vnitra ČR
3 000 000 Kč Jihomoravký kraj

Nová hasičská zbrojnice stojí naproti Obecní hospody. Starou budovu, která v těch místech stávala, hasiči v rámci “akce Z” více méně sami zbourali, zajistili lidskou sílu i techniku a ušetřili tak nemalé prostředky za demolici.

Dřívější hasičská zbrojnice se nacházela nedaleko řešeného území, ovšem neměla dostatečně komfortní podmínky pro provoz z hlediska prostor, zázemí i možného vybavení. Proto vzešla ze strany obce myšlenka hasičskou zbrojnici přesunout, což umožnilo vše potřebné doplnit. Záměrem výstavby nové hasičské zbrojnice bylo taktéž praktické i přirozené využití neudržované parcely a zároveň zvelebování této lokální části centra obce. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu, která je složena ze dvou částí, a to velké garáže a zázemí. Toto provozní členění je čitelné také na fasádě budovy. Nechybí zde ani typická hasičská věž. Tato ucelená architektura klade důraz na význam tohoto objektu. Tradiční venkovská architektura návsi přechází postupně až do odvážné moderní architektury hasičské zbrojnice. Touto novou budovou získal hasičský sbor plnohodnotnou zbrojnici architektonicky moderního a provozně funkčního pojetí.

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Celá budova hasičské zbrojnice svým tvaroslovím i měřítkem navazuje na okolní zástavbu a celkovým architektonickým ztvárněním moderně doplňuje kontext centra obce. Jedná se o nepodsklepenou dvoupodlažní budovu. Pro potřeby garáže hasičské zbrojnice byl navržen převýšený prostor se šikmou střechou rozdělenou na tři hřebeny. Zázemí je řešeno šikmou pultovou střechou.

V blízkém okolí nejsou umístěny žádné stavby, vyjma železničního koridoru, které by budovu nějak negativně narušovaly či ovlivňovaly. Návrh vychází z typicky vesnického charakteru, avšak s moderním nádechem, který dodá na významnosti a odlišnosti stavby.

Materiálové řešení novostavby zázemí je tradiční, stejné jako v případě obecního úřadu s poštou. Omítky jsou tudíž bílého vápenného nátěru, výplně otvorů hliníkové i plastové v antracitovém odstínu rámů. Střešní krytiny jsou ze systémového zkorodovaného plechu. Zpevněné plochy předprostoru hasičské zbrojnice jsou z betonové pojezdové dlažby.

 

KONSTRUKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Jedná se o tradiční zděnou stavbu na betonových základech a s dřevěným krovem. Do hasičské zbrojnice se vchází středem objektu, přímo do schodišťové haly. Po levé straně se nachází kancelář velitele s umístěním historického hasičského čerpadla, které je jako rekvizita viditelná nejen z interiéru, ale taktéž z exteriéru. Na velitelskou kancelář navazují šatny pro mládež, společné hygienické zázemí a šatna pro dospělý hasičský sbor. Z haly je dále přístup do úklidové místnosti s prádelnou a technické místnosti. Naproti dveřím šatny přes chodbu je navržen přístup do garáže kvůli rychlému a plynulému provozu v případě požáru. Součástí velké garáže jsou tři sklady pro pohonné hmoty, uskladnění hadic a dalšího vybavení a pro elektrotechniku. Dále je zde také přístup do hasičské věže s hrubou sprchou, kde se suší hadice. V zadní části se nad sklady nachází úložná galerie, která je přístupná z 2.NP díky rozšířené galerii. Z hlavní chodby je zajištěn přístup přes schodiště do druhého podlaží. Tam se nachází posilovna, spací místnost, hygienické zázemí a velká denní místnost s kuchyňkou pro školení, rady, výbory, přednášky apod. Z chodby je možné se dostat na malou terasu nad hlavním vstupem s rozhledem na předprostor hasičské zbrojnice.

DOKONČENO