Informační centrum s možností ubytování na ulici Komenského

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Studie proveditelnosti
již zpracována

Zpracování projektu
2-12/2024

V roce 2023 byla postavena nová hasičská zbrojnice. Ze staré hasičské zbrojnice se plánuje postavit Informační centrum se dvěma bytovými jednotkami.

plánuje se