Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Svitavu

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Dodavatel
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Cena
15 031 974,66 Kč vč. DPH

Dotace
10 429 584,89 Kč Ministerstvo pro místní rozvoj, program: 11703 – Integrovaný regionální operační program

Dokončení
říjen/2022

Předmětem projektu je výstavba I. úseku cyklostezky „Svitava – Bílovice nad Svitavou“. Jedná se o úsek od ulice „Fügnerovo nábřeží – konec lávky“ v délce 55 m. Součástí projektu je tedy i vybudování nové lávky přes řeku Svitavu a dále oprava nápojné komunikace od lávky k „tunýlku“ pod tratí směrem k obecnímu úřadu. Dále dojde na nové cyklostezce k vybudování 30 parkovacích míst pro jízdní kola (pevné stojany) v prostoru u restaurace Na Ostrůvku pod Lípou a zatravnění nezastavěných ploch. Projekt řeší zvýšení bezpečnosti pěšího a cyklistického provozu v obci Bílovice nad Svitavou, v místě křížení místní komunikace čtvrté třídy (komunikace s vyloučeným provozem motorových vozidel) s řekou Svitavou v lokalitě mezi ulicemi Žižkova a Fügnerovo nábřeží.

Pro zvýšení bezpečnosti v dopravě je žádoucí oddělit od sebe (pokud je to možné) motorovou a nemotorovou dopravu. Předkládaný projekt tedy řeší zejména problém bezpečnosti, neboť díky vybudování nového úseku cyklostezky, tj. komunikací vyhrazených cyklistům (a chodcům) přes řeku Svitavu, dojde k omezení potenciální hrozby spočívající ve střetu cyklisty s vozidlem.

dokončeno