Modernizace budovy ZŠ Bílovice nad Svitavou

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Dodavatel
HV stavby a práce s.r.o.

Cena
11 476 850 Kč s DPH

Dotace
70% Národní dotace (Ministertvo pro místní rozvoj ČR)

Dokončeno
prosinec 2022

Půjde o velkou rekonstrukci střechy na „staré“ části budovy školy při níž dojde k rekonstrukci volného půdního prostoru, ve kterém vzniknou skladovací místnosti a sociální zařízení pro učitele. Součástí projektu je dále zateplení severní strany budovy školy a štítu na straně orientované k nádraží. Proběhne i výměna všech oken, které ještě nebyly vyměněny, včetně oken jídelny a tělocvičny. Nově zřízeno nebo vyměněno bude tedy cca. 30 podkrovních oken. Tímto jistě dojde v budoucnu k nemalým úsporám energií. Na chod školy by neměla mít rekonstrukce zásadní vliv.

probíhá