Oprava vjezdu na ulici Táborské návrší

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Realizace
2022

opravy