Oprava vjezdu na ulici Táborského návrší

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Realizace
2022

opravy