Ovocný sad na ulici Havlíčkova

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Dodavatel
Ing. Šoupal, Zahrada Bílovice

Cena
128 549 Kč

Dotace
100%, Státní fond životního prostředí ČR

Dokončeno
listopad/2020

Málo kdo ví, že obec se zasloužila o to, že Firma Ing. Šoupal, Zahrada Bílovice v listopadu roku 2020 vysadila nad ulicí Havlíčkova ovocný sad v hodnotě 128 549 Kč. Veškeré náklady pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Tento sad se rozkládá na obecních pozemcích 902/5 a 902/3. Vysazeny byly ovocné stromky jako např. švestky, hrušky atd. O sad se stará obec.

Někdo může říct: „To mi není v ničem ku prospěchu“, ale opak je pravdou. Nejen lesy, ale i stromy rostoucí mimo les plní v krajině mnoho důležitých funkcí. Jednou z nich je jistě estetický dojem, dále zabraňuje kořenový systém stromů případné erozi půdy, ale tou další neméně důležitou funkcí, na kterou se často zapomíná, je poskytování útočiště pro řadu druhů ptactva a hmyzu. Každý strom, dokonce i mrtvý strom, nebo pařez, může hostit širokou paletu zajímavých, vzácných nebo zákonem chráněných druhů. Čím je strom pak starší, tím různorodějším stanovištěm pro různé organismy se stává, a i jediná dutina, která zpravidla nijak nenarušuje stabilitu stromu, může být domovem mnoha nenápadných obyvatel, jako jsou brouci, mravenci či jiný blanokřídlý hmyz. O důležitosti hmyzu v našem životě jsme Vás informovali již v minulém čísle Zpravodaje. Další jistě neméně důležitou funkcí, kterou tento sad jednou bude bezpochyby plnit by mohla být možnost sběru ovoce občany Bílovic. A řekněte, kdo z Vás by neměl chuť na kynutý koláč, velký jako kolo od vozu plný střešní, švestek, jablek, hrušní?

dokončeno