Parkování na "točně" ulice Obřanská

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Cena
8 000 000 Kč

Dotace
pracujeme na poskytnutí dotace

Zadání projektu: v průběhu roku 2023

Projekční práce: konec roku 2023

Realizace: 2025

Rekonstrukce místní komunikace s cílem zlepšit podmínky pro parkování a průjezd komunikací

plánuje se