Dům zdraví Bílovice

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Studie proveditelnosti
již zpracována

Zpracování projektu
4-12/2024

Jedná se o možný polyfunkční dům s lékaři včetně zázemí.

plánuje se