Informační centrum a obecní byt na ulici Komenského

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Studie projektu
v průběhu roku 2023

HLEDÁME PARTNERA

Jedná se o možný polyfunkční dům s lékaři včetně zázemí.

plánuje se