Pump-Track na ulici Soběšická

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Dodavatel
Dodavatel: Sportovní Podlahy Zlín s.r.o.

Cena
5 357 386,- vč. DPH

Dotace
2 678 693,-

Dokončení
listopad 2022

Tento projekt patří také do fáze finálních příprav. Hřiště mělo být hotové dokonce již letos, ale dvakrát z toho bohužel sešlo. Např, kvůli překročení cenového limitu vysoutěžené firmy, která se nedokázala vtěsnat do rozpočtu. Toto hřiště je nicméně již vyprojektované a Obec v současné době bude žádat o novou dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj z důvodu navýšení cen a teprve pokud bude přiklepnuta nová dotace, tak dojde k novému vysoutěžení dodavatele a k samotné realizaci. Předpokládá se realizace v roce 2022.

dokončeno