Pump-Track na ulici Soběšická

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Dodavatel

Cena
ještě není známa

Dotace

Dokončení

Tento projekt patří také do fáze finálních příprav. Hřiště mělo být hotové dokonce již letos, ale dvakrát z toho bohužel sešlo. Např, kvůli překročení cenového limitu vysoutěžené firmy, která se nedokázala vtěsnat do rozpočtu. Toto hřiště je nicméně již vyprojektované a Obec v současné době bude žádat o novou dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj z důvodu navýšení cen a teprve pokud bude přiklepnuta nová dotace, tak dojde k novému vysoutěžení dodavatele a k samotné realizaci. Předpokládá se realizace v roce 2022.

plánuje se