Rekonstrukce ulice Poděbradova

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Dodavatel
Vodovody a kanalizace Bílovicko (rekonstrukce kanalizace)

Cena
soutěží se

Dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, program Podpora rozvoje regionů 2019+ (rekonstrukce povrchu ulice Poděbradova)

478 000 Kč Jihomoravský kraj (rekonstrukce dešťové kanalizace)

Tento projekt patří mezi ty, které se teprve připravují. Poděbradova je v současné době prašná ulice, která není nijak odvodněna a zpevněna. Obec se proto snaží zajistit vyprojektování a získání dotace na její celkovou rekonstrukci. Pokud se vše podaří, dojde k položení zámkové dlažby včetně vsakovacích kostek na parkovacích místech. V roce 2023 proběhla rekonstrukce kanalizace (odstranění jednotného kanalizačního řadu a vybudování oddílné dešťové a splaškové kanalizace) a vodovodního potrubí.

plánuje se