Revitalizace parku Husinec

Odhad ceny:
2 500 000 Kč

Dotace:
pracujeme na poskytnutí dotace

Dokončení:
jaro 2025

Husinec neboli „Husí park“ je název pro prostor mezi železničním tělesem a řekou Svitavou. Podchodem pod železnicí je přímo napojen na centrum obce. Nachází se zde několik vzrostlých stromů a travnatá plocha. Místo je přirozeně používáno pro odpočinek a relaxaci obyvatel Bílovice nad Svitavou. Bohužel stávající prostory Husího parku jsou v tristním stavu, který neodpovídá účelu, pro který je využíván. Lavice byly zcela zničeny. Písková pěšina je pouhou vyšlapanou a neudržovanou cestou, která není pro pěší dostatečně pohodlná a bezpečná.

plánuje se