Sociální bydlení na ulici Husova

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Dodavatel
 AQUA – GAS, s.r.o.

Cena
19 091 827 Kč

Dotace
8,5 mil., Ministertvo pro místní rozvoj ČR

Dokončeno
2019

 

  • Plocha řešeného území: 545 m²
  • Zastavěná plocha: 283,15 m²
  • Obestavěný prostor: 1850 m³
  • Užitná plocha: 403 m²
  • Počet bytových jednotek: 6 bytů: 2x 3+kk, 2x 2+kk, 2x 1+kk

Zadáním bylo vytvořit obecní sociální byty… jednoduchý, levný objekt s přibližně šesti bytovými jednotkami na místě původní staré truhlárny.

S respektem k charakteru lokality má objekt sedlové střechy, tvar, který se vyskytuje všude v okolí. Drobnějšího měřítka jsme dosáhli otočením jednotlivých domů, štíty do ulice. To jednak umožnilo dostat střešními okny slunce do zadních, horních místností a tím zajistit nutné proslunění bytů a zároveň dalo celému souboru dynamiku a přívětivý charakter

Do polozapuštěného suterénu, přístupného z ulice jsme umístili technické zázemí a garáže. Z této platformy vyrůstají jednotlivé domy-byty ustoupené o pavlač. Tuto pavlač jsme záměrně rozšířili a vytvořili z ní nejen komunikaci k jednotlivým vstupům do bytů, ale i poloveřejný prostor, který slouží k vzájemné interakci mezi obyvateli jednotlivých bytů. Obyvatelé se zde mohou setkávat se svými sousedy a vytvořit tak vzájemné vazby a vztahy.

Vnitřní dispozice jednotlivých bytů je minimální, ovšem ne na úkor provozu či komfortu. Všechny prostory jsou maximálně využitelné a funkční. Byty jsou mezonetové, logicky zónované na společenskou část v přízemí a klidovou část v podkroví.

Použité materiály jsou běžné, odolné a zároveň levné. Suterén – podnož garáží a technické zázemí je betonové (z bednících tvarovek), opatřených stěrkou. Horní patra jsou zděná z cihelných tvárnic, zateplené tepelnou izolací a omítnuté. Veškeré výplně otvorů, ocelová zábradlí, stříšky tvořící závětří nad vstupem a venkovní svítidla jsou antracitové. Venkovní dřevěné treláže jsou z nehoblovaných modřínových latí bez povrchové úpravy.

dokončeno