Vybudování odvodňovacího žlabu na ulici Mladova

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Realizace
2022

opravy