Zpevnění pěšiny podél komunikace Obřanská

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Realizace
2023

opravy