Zpevnění plochy pro kontejnerové hnízdo u budovy DPS

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Realizace
2023

opravy