Zpevnění povrchu kolem odvodňovacího žlabu na ulici Havlíčkova

Investor
Obec Bílovice nad Svitavou

Realizace
2022

opravy